Forsiden > Hvem er vi?
Mikael Nyberg

Mikael er utdannet Cand. Scient. ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Han har jobbet med systemutvikling innenfor mange ulike domener og forretningsområder. Han har bidratt som teamressurs i små og store team sammen med ansatte medarbeidere og andre konsulenter, men har også hatt totalansvar for levering av løsninger. Mikael trives i operative roller med ansvar for utvikling og teknologi, som programmerer, arkitekt og/eller teknisk prosjektleder, men tar også ofte ansvar for planlegging og relasjoner. Han har lang erfaring med å jobbe selvstendig mot ulike kunder og sammen med ulike funksjoner i bedriftene. Han har internasjonal erfaring og er vant til å samarbeide på tvers av landegrenser.
Ola Flem

Ola er også Cand. Scient. ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. I tillegg er han Master of Technology Management ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU og NHH. Ola jobbet i mange år som systemutvikler og løsningsarkitekt, men har de siste årene forkusert mer på teknologi- og prosjektledelse. Utdanning og erfaring fra både teknologi, ledelse og økonomi gjør at Ola trives best som leder av IT- og/eller prosessforbedringsprosjekter. Ola behersker både ledelse av små prosjekter med daglig oppfølging og større prosjekter bestående av flere team. Ola er sertifisert PRINCE2 Practitioner og PMP Certified Project Manager.
Nettjenesteundersøkelsen
Nettjenesteundersøkelsen 2012 viser at nettanonnsering fremdeles ikke har tatt over for tradisjonell reklame. Les mer om undersøkelsen hos vår partner Sonora IT.

Oppdragsgivere
Søker du etter systemutvikler, arkitekt eller prosjektleder? Kontakt oss for en uforpliktende prat.
ODA Systems and Consulting


© ODA Systems AS 2014